Presentació

La Gimnàstica Rítmica i la Gimnàstica Estètica són dos dels esports més complerts i bonics, ja que, es poden trobar les característiques de l’ESPORT (flexibilitat, força, coordinació, velocitat, resistència) més les de l’ART (ritme, plasticitat, sincronisme, harmonia, espectacle)

Creix amb nosaltres, som escola

Som un club 100% Gimnàstica!!!